bài tập tiến lùi xe trong không gian hẹp

Tiến lùi xe trong không gian hẹp – Bài tập khó cho người mới học lái xe hơi

Khi tiến hành tiến lùi trong 1 không gian chật hẹp đôi khi sẽ khiến tài xế bực mình, dẫn đến tâm lí thích chơi