bật đèn chế độ pha khi đi trong phố

Khi bạn lái xe hơi, tuyệt đối phải biết những hình thức phạt này để có thể tránh

Khi dừng đèn đỏ, nhiều phương tiện hầu hết đều không hề tuân thủ hạng mục “dừng trước vạch kẻ” mà thường lấn vạch hoặc