cách tránh nóng trong xe hơi

Hệ thống điều hòa hoạt động như thế nào? Nó có quan trọng trên xe hơi hay không?

Mở cửa sổ để luồng không khí luôn lưu thông giữa trong và ngoài xe. Nếu vì tiếng ồn và khói bụi bắt buộc phải