chăm sóc và bảo dưỡng xe ô tô

Những sai lầm cần tránh khi thay dầu nhớt trên xe ô tô là gì?

Tuy nhiên, cho đến nay thì điều này đã không hoàn toàn đúng. Từ lâu, các hãng dầu đã thay đổi công thức để ngăn