chăm sóc xe ô tô

Có thể giảm tiếng ồn bằng cách sơn phủ gầm xe ô tô hay không?

Cụ thể, việc sơn gầm chỉ có tác dụng nếu như chủ xe tiến hành sơn trong lúc gầm xe còn chắc chắn, chưa chịu