Chú ý trông khi lái xe ô tô trên đường láng

Lái ô tô đường làng và 5 điều chắc chắn cần biết

Thông thường chỉ hi hữu lắm thì tài xế mới không dám đi đường làng, gửi xe quốc lộ. Tuy nhiên, nếu đưa xe vào trong