chức năng của hệ thống công tắc xe hơi

Làm cách nào để nhận biết triệu chứng khi hệ thống công tắc xe hơi có vấn đề?

Đôi khi, công tắc hỏng có thể dừng hoạt động của một số chức năng nhất định trong khi các tính năng khác vẫn tiếp