có thể dùng camera thay thế gương chiêu hậu trên xe ô tô hay không

Camera thay thế gương chiêu hậu trên xe ô tô, có nên hay không?

Hệ thống camera thay thế gương chiếu hậu bên trong xe sử dụng camera HDR – độ tương phản động cao – giúp giảm chói