đặc điểm hộp số tự động

Năm 2017, bạn có nên tìm hiểu về hộp số tự động xe hơi hay không?

Điều đặc biệt là CVT vẫn có chế độ sang số bằng tay. Máy tính có thể ra lệnh cho dây cua-roa chuyển lên vị