đánh giá xe Honda Civic

So sánh xe Ford Focus Và Honda Civic: Ai cao hơn ai?

Nếu chỉ xét trên các thông số vận hành thì Ford Focus sẽ yếu thế hẳn so với Civic. Bởi lẽ chiếc xe Mỹ này