Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” xe ô tô của bạn là gì?

Có nhiều thói quen tưởng như “vô hại” lại đang âm thầm “giết chết” chiếc ô tô của bạn như để cạn nhiên liệu, rồ ga, chở nặng…

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 1

1.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 2

2.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 3

3. Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D)

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 4

4.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 5

5. Đạp hết ga khi không cần thiết

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 6

6. Tì tay lên cần số

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 7

7.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 8

8.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 9

9.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 10

10. Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 11

11.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 12

12.

Tìm hiểu những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn 13

13.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *